Personvern Hafire

Personvern HafireNO

Personvern
Vi samler ikke inn personlig informasjon fra denne applikasjonen
Når du laster ned og bruker denne applikasjonen så sendes det ingen personlig informasjon fra din enhet og vi ber deg ikke om å oppgi personlig informasjon.

Om du trenger support så kan du sende oss en e-post
Vi tillater brukere å sende spørsmål om applikasjonen. Dersom du gjør dette så mottar vi av naturlige årsaker informasjon om din e-postadresse og annen relatert informasjon knyttet opp imot din forespørsel.

Kontakt oss
Dersom du har spørsmål rundt Personvern, send en e-post til oystein.bjorndal@dsb.no

WordPress theme: Kippis 1.15